Garantie en service

Clean Air Optima garantie en service

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorziet Clean Air Optima u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

Garantie en service procedure

1. Reclamatie artikel defect ontvangen
2. Artikelreclamatie melden
3. Garantietermijn
4. Reparatiekosten
5. Reparatieperiode
6. Retouneren


1. Reclamatie artikel defect ontvangenKlik hier om naar het contactformulier te gaan

Heeft u een defect artikel ontvangen of is dit stuk gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld uw klacht hier en wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor het in behandeling nemen van uw reclamatie. Voor een snelle afhandeling vragen we u de volgende gegevens te vermelden: uw klantnummer en aankoopdatum, korte omschrijving van uw reclamatie en uw telefoonnummer. Als het mogelijk is, ruilen we het defecte artikel direct om.

2. Artikelreclamatie meldena) Reclamatie of defect binnen garantie

Klik hier om naar het contactformulier te gaan

Meld u een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Als de klacht gegrond is nemen wij uw reclamatie direct in behandeling.

Vaak wordt voor kleinere problemen een oplossing gevonden in de handleiding van het artikel, op de website van Clean Air Optima of kan onze klantenservice u met een advies van dienst zijn.

Vind u in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor uw klacht, meld uw klacht hier en wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor het in behandeling nemen van uw reclamatie. Voor een snelle afhandeling vragen we u de volgende gegevens te vermelden: uw klantnummer en aankoopdatum, korte omschrijving van uw reclamatie en uw telefoonnummer.

b) Reclamatie of defect buiten garantie

Klik hier om naar het contactformulier te gaan

Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij Clean Air Optima terecht. Kunt u redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren en is het gebrek aan het product buiten uw schuld om ontstaan, dan zal Clean Air Optima het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaken wij de snelle afhandeling van uw reclamatie.

Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier heeft kunnen gebruiken en dit door reparatie langer kunt gebruiken. Of u heeft een product al lange tijd gebruikt en krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, dan informeren we u hier vooraf over.

Meld uw klacht hier en wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor het in behandeling nemen van uw reclamatie. Voor een snelle afhandeling vragen we u de volgende gegevens te vermelden: uw klantnummer en aankoopdatum, korte omschrijving van uw reclamatie en uw telefoonnummer.

3. Garantietermijn


De tevredenheid van de klant is ons uitgangspunt en u mag ervan uitgaan dat bij cleanairoptima.nl bestelde artikelen kwalitatief hoogwaardige producten zijn. Daarom hanteren wij een garantieperiode van minimaal twee jaar, dit is afhankelijk van het product. Clean Air Optima volgt bij het afhandelen van reclamaties uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument heeft op basis van de wet. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten

4. Reparatiekosten


a) Binnen de garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van cleanairoptima.nl

b) Buiten de garantie
Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van uw reclamatie, dan informeren wij u hier vooraf over.

Gegronde klacht: De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • normale slijtage en/of
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

5. Reparatieperiode


Vanaf het moment dat een te repareren artikel bij de Clean Air Optima klantenservice is ontvangen, duurt het maximaal 21 dagen tot uw artikel gerepareerd retour ontvangt.

Als een artikel niet gerepareerd kan worden, informeren we u binnen deze periode over de verdere afwikkeling.

U kunt hier gebruik maken van ons formulier om een vraag te stellen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

6. Retouneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

De snelste manier:
Maak gebruik van ons geautomatiseerde retour systeem:

Klik hier om naar het contactformulier te gaan

Of maak gebruik van ons formulier voor herroeping: Modelformulier voor herroeping (PDF) (U bent hiertoe niet verplicht.)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Filterspectrum

Huistofmijt, huisstof en pollen

Allergenen in het binnenmilieu kunnen afkomstig zijn van o.a. huisstofmijten, dieren, schimmels en pollen.

Lees meer

Vogelstof

Bij kanaries, parkieten & Co kunnen vogelmijten tot allergische reacties leiden.

Lees meer

Bacteriën, Virussen

Deactiveren van luchtgedragen micro-organismes zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen.

Lees meer

Sigarettenrook

Hoogefficiënte systemen van Clean Air Optima elimineren tabaksrook.

Lees meer

Nare geuren

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee.

Lees meer

Schadelijke gassen & fijnstof

Fijn stof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden.

Lees meer

Daarom!

 • "Clean Air Optima" Nederlands merk!
 • 20 jaar online specialist in luchtbehandelingssystemen
 • Effectieve producten in hoogwaardige kwaliteit
 • Wereldwijd honderdduizenden tevreden gebruikers
 • Échte vakkundige advisering bel +32 (0) 2588 - 9587
 • Online product adviseur, klik hier
 • FAQ - Veelgestelde vragen. klik hier
 • Snel contact. klik hier
 • DIRECT offerte. klik hier
 • Ook in de winkel verkrijgbaar bij Media Markt, Expert, EP, enz... klik hier voor offline store locator